قوانین و مقررات و شرایط استفاده


تمام کسب و کارهای ایرانی می توانند به شرط رعایت قوانین و مقررات جاری کشور در این سایت فعالیت داشته باشند. همچنین مسئولیت هر گونه ورود اطلاعات غلط شامل تصویر، ویدئو، متن و هر نوع اطلاعات ارائه شده در سایت از سوی کسب و کارها بر عهده خود آنها بوده و سایت هیچگونه مسئولیتی در قبال این موارد نداشته و افراد میبایستی خودشان صحت اطلاعات را از سامانه های معتبر بررسی نمایند.